top of page

Зелена линия София е

идея за адаптиране на неизползваемите стари железопътни линии около центъра на София като нова инфраструктура за съживяване и свързване на градската среда. 

 

Snimki s logo-07.jpg
180121_Проект_Artboard 23.jpg

Идеята e тези трасета да се обединят в  32 км  свързана вело и пешеходна зона, отделена от автомобилния трафик, обединяваща всички големи паркове в града , гъстонаселени квартали и много спортни съоръжения. 

Така се създава едно мултифункционално, комуникативно място - предпоставка за развитие на бизнес, спорт и култура , стимулира се градската инициативност и се създава благоприятна среда за бъдещи инвестиции.

_DSC2143_BW.jpg
КОЛАЖ1_Artboard 24.png

Карти

Целта е да обединим гарадът и съживем изоставени градски пространства и занемарени квартали като предоставим на софиянци едно общо публично пространство , което може да бъде използвано както за екологично чист алтернативен вид транспорт, разходки, почивки и туризъм, така и като трибуна за културни, спортни и образователни мероприятия.

bottom of page