top of page

Създадохме работна група

Работна група Зелен ринг София.jpg

2023/02/21

Работната група към общината, която ще се грижи за придвижването на проекта е вече реалност! 

Днес беше първата ни среща - много задачи и ентусиазъм!

Изключително се радваме че успяхме да се съберем на една маса, както представители и експерти от общината така и НКЖИ !🤗 и разбирасе ние - като неправителствена организация и инициатори.

 

Нашата цел си остава това да сме независими, да отразяваме процеса и да изискваме високо качество на проекта и въвличане на общността в процеса.

Ще ви държим в течение и разчитаме на обратна връзка и ангажираност, защото Зеленият Ринг е на всички нас!

 

ЗАДАЧИТЕ:
1. Да координира цялостния процес по проектиране и изграждане на проект „Зелен ринг София“;
2. Да подготвя задания, да подпомага организирането на конкурси за избор на проектанти при отделните етапи на проекта, да разглежда проектите за устройствени планове, инвестиционни проекти и др. в обхвата на проекта;
3. Да участва в подготовката на процедурите по ЗОП за проекта и да излъчи представители в комисиите по ЗОП;

  1. Да организира и извършва комуникацията по проекта;

  2. Да популяризира всички дейности, свързани с реализирането на “Зеления ринг”, да

съгласува събития за включване на граждани и всички заинтересовани страни.
6. Да подготвя документи и подпомага кандидатстването за финансиране на всички изброени задачи от т.1 до т.5 (предпроектни проучвания, подготвяне на задания, организиране на конкурси, проектиране, изпълнение, комуникация и реклама).

Председателите и координаторът на работната група могат да привличат и допълнителни експерти на заседанията в зависимост от конкретния дневен ред и при установена необходимост от изпълнение на конкретни задачи.
Работната група да започне работа от датата на регистрационния индекс на настоящата заповед и да работи до приключване на проекта.

До приключване на работата на работната група да ми бъде представян писмен доклад в края на всяко тримесечие.


Линк към страницата на Софияплан:
https://sofiaplan.bg/portfolio/zelen-ring/

bottom of page